کفگیر به ته دیک خورده

کفگیر به ته دیک خورده

برای پختن پلو به مقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند. و از قاشق های بزرگی به نام کفگیر برای هم زدن و کشیدن پلو استفاده می شود.

در زمانهای قدیم که مردم نذر می کردند و غذا می پختن، مردم برای گرفتن غذای نذری صف می کشیدند. از آنجا که جنس کفگیرها فلزی بود وقتی به دیک می خورد صدا می داد.

هنگامی که غذا در حال تمام شدن بود و پلو به انتها می رسید این کفگیر در اثر برخورد به دیک صدا می داد و آشپزها وقتی که غذا تمام می شد کفگیر را در ته دیک می چرخاندند و با اینکار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر می دادند که غذا تمام شده است.

کم کم این کار به صورت ضرب المثل درآمد و وقتی کسی از آن ها سوال می کرد که غذا چی شد، می گفتند از بد شانسی وقتی به ما رسید کفگیر به ته دیک خورد (یعنی غذا تمام شد).

امروزه از این ضرب المثل موقعی استفاده می شود که می خواهند به فردی بگویند دیر رسیده و دیگر مثل قبل توانایی یا ثروت قبلی را ندارد و قادر به کمک کردن او نیستند.

/ 0 نظر / 15 بازدید